Почетна Создадени дела Стихувани беседења

Стихувани беседења

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  18. Со ближни Ближните блиски ми се ем далечни додека сум со нив кога сум или не сум. Ближните блиски поначесто ги слушам од далечните и кога не ме слушаат, и кога...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  1. Длабоко замислен Се случува да се случувааткако наврапито настани нанижанина брзи воздишки од луѓекои долго, та предолгомолчаливо стојат в местопред бездназастрашени од злодоба. А никој со...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  41. Нашава ведрост Нашава ведрост не е помеѓу радоста и тагата, грижата и безгрижноста, бедата и богатството, јадоста и достојноста, нежноста и грубоста; ниту помеѓу надежта и рамнодушноста. Нашава ведрост била, е и треба да...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДИ, стихозбирка

  36. Облаци и сенки Ко да не можат едни без други, без оглед на мојата расположба. А не се мои, а не се дел од мене, зашто ко...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  21. Стоење в место Стоиме в место, а не знаеме до кога. Тоа е секогаш прво и најважно од каков годе чекор назад, како што е прво и најважно каков ќе биде чекорот напред потоа. Некои...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДИ, стихозбирка

  37. И смрти Запре срце, се разлеа крв на небо, меѓу облаци и сонце; ненадејно, мигум оган згасна ветар што завејува сечии секакви траги на минат живот разнебитен. Се скамени молк меѓу четири ѕида на урнатина дамна...