Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ XII

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ XII

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  1.000. За нас вчера, од нас денес, без нас утре.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Замислувам, смислувам, создавам и продоложувам. Колку понапорно, толку поупорно.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  998. Ништо во живот безнадежен.  

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Со луѓе блиски скраја од безлични.  

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Подлоста, лицемерието и нечесноста затскриени зад лажна скромност и маска на наивност.