Создадени дела

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 941-1.000

  941. Не само што не прави добро времево, туку и не навестува ништо добро наскоро. 942. За гревота се оние што ги обессилила лична поразија. 943....

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 909-940

  909. Северџганската власт го разнебитува македонскиот национален идентитет!Јазикот со кирилското писмо е еден од неговите столбови. Македонскиот јазик не познава латиница, што значи дека...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 867-908

  867. Добро да е и пред и по лошо минливо. 868. Ја одбранив стаменоста на мојот чекор, па продолжувам кон мој нов врв. 869. Секој мора...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 841-866

  841. Кој само бил, сеедно е дека веќе не е. 842. Што уште безогледни можат да му сторат на исчезнат творец? Ништо друго, освен да...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 811-840

  811. Нужни се поинакво разбирање на демократијата, нова организација на човечката заедница и ново демократско устројство на државата!Тоа подразбира:Рамносилност меѓу индивидуалните и колективните слободи,...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 781-810

  781. Остануваме еден без друг и во паметењето и во заборавот. 782. Што треба да стори стратешкиот партнер САД (не во наводници) како свој конкретен...