ЕДНОСТИ II

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици)

  356. Секое добро Добро за нас на земја, на небо.   357. Блиска добрина Допир на убост блиска, трајна.   358. Добродетел Радост на ближни во топол дом.   359. За добробит Да заживееме...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици)

  351. Пејовити Собрала песна пејовити момци.   352. Забер Надвиснал забер над длабина.   353. Огледување Убост се огледува во скришен извор.   354. Сеач на согласки Сеач сее согласки во говор грмежлив.   355. Нуркач Нуркач...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици)

  346. Ноќна тишина Тишина во долга ноќ.   347. Ширно небо Небо за мене пред полет.   348. Огнена Од оган птица жива.   349. Ништо Ништо за мене од мене.   350. Левент Од далеку иде...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  341. Спокој пред смрт Цел живот во љубов, природа и дела.   342. Напред Стасуваш негде зашто не запираш.   343. Брчки Длабоки брчки на замислено лице.   344. Врвови Се кренале врвови заедно...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  336. Умност Таа слуша, таа гледа, таа молчи.   337. Здрав дух Дамна совладал сурова стварност.   338. Трносана врвица Боси и папсани по трносана врвица.   339. Туѓинци Туѓинци околу родно огниште.   340. Одрон Одрон...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  331. Творец и сонцето Творец на свое место под сонцето.   332. Жртва Жртвувам време до пред негов крај.   333. Лагоден миг Во мигов без нешто за ништо.   334. Крадеж Украде мој...