Да се ставиш во бафт-тафт

0
Избор на помалку познати зборови од македонскиот народен говор, најмногу турцизми, некои од нив можеби првпат прочитани-слушнати од вас. За потоа да си порачаме...

Сиромаио и арно да речи, никој не го слуша.

0
Еден сиромав чоек седел до некој чорбаџии и слушал што се разгоараа. Муабето му бил за оти имало многу глувци. Поголемио чорбаџија велел оти...

Горделивост-надуеност и суета

0
Околку нас толку многу горделиви-надуени и суетни луѓе, што веќе не можеме да ги догледаме достоинствените, умните, вредните-вистински големите. Дури, сѐ потешко ги препознаваме...

Шчо бело переш моме

0
Жалбата за првото либе и „два збора-два изгора“ пред разделба се мошне чести теми во македонската народна лирика. Дури и двете „врзани“ во една...

Работата

0
Не секоја работа го благороди човека, ами само онаа што му прилега, што знае и сака да ја работи, на која може да ѝ се...
makedonski vez македонски вез

Кренав дувар околу тебе

0
За да бидеш што понароден (случај или елемент сеедно, а најдобро човек), мора да употребуваш што е можно повеќе народни зборови и изрази. Може...
);