мајсторост, калфата, слуга, мајстор, majstorot, slugata, kalfata

Мајсторот и калфата што спечалиле многу пари со мачето во земја во која не...

Сторил ниет тргоецот за да одит на панаѓур. Детето му дало трите пари за да му купит нешто стока од панаир мајстор му. `И...
Извор река Црна, Izvor reka Crna

Изворот од реката Црна

Предание за изворот од реката Црна Старците од селата на Железничката река (Битолско) знаат за изворот од реката Црна оти е затната со безброј руна...
panoptikum паноптикум

Ѓаволот што ќе оженеше четириесет калуѓери

Близу до еден манастир имало една чешма правена од калуѓерите што биле во манастирот, за секој што ќе поминел крај патот да се врфати...
prikazni predanija legendi приказни преданија легенди

Самовилското коњче

Македонска народна приказна за тоа како бидуа од татко лајчар син цар и господар. Петко лајчаро во лете работеше в планина и праеше лајци, а...
Самовила - невеста Samovila - nevesta

Самовила – невеста

Имаше еден чоек, кога се роди, нему му задумаја наречниците жена. Једна му вика: „Оваја ќе бидит!“ Друга вели: „Онаја ќе бидит!“ А задната...
соломон solomon марко цепенков Marko cepenkov

Премудри Соломон кога влегол во шише в море

Одошто мудар и премудар беше Соломон, измислил да влези и в стреде море да види што има и што нема. Напраил едно шише многу...