соломон solomon марко цепенков Marko cepenkov

Премудри Соломон кога влегол во шише в море

Одошто мудар и премудар беше Соломон, измислил да влези и в стреде море да види што има и што нема. Напраил едно шише многу...