Да се ставиш во бафт-тафт

Избор на помалку познати зборови од македонскиот народен говор, најмногу турцизми, некои од нив можеби првпат прочитани-слушнати од вас. За потоа да си порачаме...
makedonski vez македонски вез

Кренав дувар околу тебе

За да бидеш што понароден (случај или елемент сеедно, а најдобро човек), мора да употребуваш што е можно повеќе народни зборови и изрази. Може...
Македонски вез makedonski vez

За сермијата и арнисувањето

Зборови од македонскиот народен говор кои би можеле да ги користиме кога сме со ниет да му се обратиме на нашиов народец наш насушен...

Бериќатверс’н

Помалку познати зборови од македонскиот народен говор кои би било добро поначесто да ги користиме. Особено во секојдневните муабети со оние што се со...

Покосница од брадосан

Потсетување (научено, а можеби (под)заборавено) на основното за општонародната и дијалектната лексија. Општонародна ја сочинува основата на зборовниот состав. Се разликуваат 3 групи: разговорна-зборови кои...

Тежината на зборот

Секој збор си има своја тежина. За едни од мала поголема, за други од голема најголема. Во говорот и разговорот настојувај да не те...