Тежината на зборот

Секој збор си има своја тежина. За едни од мала поголема, за други од голема најголема. Во говорот и разговорот настојувај да не те...

Народниот говор од богат побогат

Зборови од нашиот народен говор што ја прават нашата меѓусебна комуникација побогата, попрепознаена, позвучна, поплавна и повредна: -обноски, обносување: однесување, владеење; -песосува, песосан: станува пакосен, мошне...

Реч речовита- збор недозбор, дозбор, презбор

Ни треба реч речовита за речта да ни се слуша или чита. А и да ни се гледа. Да, таква наша реч се гледа...
mofljus мофљус

Зборови за разбирачка

Зборовите од народниот говор се секогаш за разбирачка. Освен ако не се знаат, ако не знаеме што значат, што именуваат, што заменуваат, а што...