mofljus мофљус
Лице в лице - сега е достапно онлајн Kupi Lice v lice - sega e dostapno onlajn
Купи Лице в лице - сега е достапно онлајн
Потребно време за читање: < 1 минута

Зборовите од народниот говор се секогаш за разбирачка. Освен ако не се знаат, ако не знаеме што значат, што именуваат, што заменуваат, а што покажуваа и докажуваат. Исто е и ако се заборавиле или ако сме ги замениле со други, ненаши.

Некои и од едните и од другите и од третите…:

  • мофљус- човек материјално пропаднат
  • испорец- првенец; предводник
  • чапкан- безобразник; шегобиец
  • јалдаџи- лажец
  • арам- проклето
  • калабалак- мнозинство, многу
  • рушфет- мито
  • ќелепур- нешто случајно или за малку пари добиено
  • нафака- среќа

Порака што може да биде и општонародна:

Арам да ти е калабалакот што со рушвет и ќелепур си го стокми. Сега му се топориш ко испорец. А никаква нафака од тебе со тебе. Сетне ко јалдаџи и чапкан ќе му излезиш на очи, та мофљус ќе те направи.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here