Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ I

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ I

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  1.000. Сега жалиш оти некогаш сме можеле, а не сме биле заедно? Што дека по многу време?!

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Со малкумина секогаш секако, со многумина никогаш никако.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Само убавини догледувам и согледувам пред мене, околу мене и во мене. Грдости и груботи надминувам.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Замолчени, молчат, се прават наглуви, оглувеле. Партиски слуги покорни.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Туѓ во своја земја?! Да, штом си ја запустил или си дозволил да ти ја запустат.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Слеп при очи, глув при уши, нȇм при уста и глас, безумен при ум: Власт е, а нема поим, а кажува и прави будалаштини.