Почетна Создадени дела Извори во стени

Извори во стени

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  496. На камен скаменет Се качи на гол камен и се скамени од пустелијата пред него недогледна.   497. Голи коски Нечии голи коски на самотник на ветромет, на живот...

  ИЗВОРИ ВО СТЕНИ (НЕКОГАШ ИГРА II), стихозбирка

  33. Во ôд низ тишина Празна улица, а среде дрво со длабок корен. Наспоредно со неа празна улица, а среде дрво со длабок корен. Наспоредно со нив празна улица, а среде дрво со длабок корен. Има...

  ИЗВОРИ ВО СТЕНИ (НЕКОГАШ ИГРА II), стихозбирка

  32. Танц на муви на затворен прозорец Долго, може предолго гледаме во прозорецов што го затворивме отога ни влезе студ в коски. Наеднаш во него удри мува! Остана некое време в место, како да се...

  ИЗВОРИ ВО СТЕНИ (НЕКОГАШ ИГРА II), стихозбирка

  31. Гротескна средба во петта ноќ по четири спокојни Човекот роден наопаку во петта ноќ по четири спокојни посака да патува со мене каде било. Брзо заклучив дека знае да раскажува интересно, мошне...

  ИЗВОРИ ВО СТЕНИ (НЕКОГАШ ИГРА II), стихозбирка

  30. Може и детинска вистина Ми се случи утрово за првпат да слезам во визбата со сенки, да фатам глушец скоро стаорец, па да излезам во дворот обѕидан за...

  ИЗВОРИ ВО СТЕНИ (НЕКОГАШ ИГРА II), стихозбирка

  29. Внимание пред безвреден Стоиш пред него и се мислиш што може да се случи со тебе далеку затворен во себеси за да му бидеш недостижен. Помислуваш, ако му плукнеш...