ЕДНОСТИ I

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици)

  361. При крај Дотука секако, оттука некако.   362. Ѕирка Сончев зрак низ ѕирка на будност.   363. Дојденци Дојдени од нигде белки за соживот.   364. Сам На свој пат без глас во...

  САЛ ЕДЕН СТИХ, песни во еден стих

  361. Врв Врв на стара планина меѓу молскавици.   362. Врвица Трње покрило врвица до извор.   363. Врбјак Врбјак крај брзаци на едно детство.   364. Вивнати Од далеку гледам вивнати огнови.   365. Водоврат Ненадминлив...

  САЛ ЕДЕН СТИХ, песни во еден стих

  356. Замисла Стојам исправен пред себеси.   357. Градба недоградена Не доредив зборови до небо.   358. Тивко Не пејте гласно моја песна.   359. Болка неизречлива Залудно и за ништо дека сам.   360. Промена Сè...

  САЛ ЕДЕН СТИХ, песни во еден стих

  351. Како над земја Се простира земја во студен молк.   352. Дека сум еден Секако сонце ќе изгрее, па ќе зајде.   353. Громовито Громовито пеат луѓе од дамнина.   354. Авети Авети...

  САЛ ЕДЕН СТИХ, песни во еден стих

  346. Во соништа Јас во соништа со блиски и сакани.   347. Страстен оган Гори, се разгорува, гасне и гори.   348. Жед за светол зрак Нема и нема светол зрак...

  САЛ ЕДЕН СТИХ, песни во еден стих

  341. Решителен Тој без двојба за што, како и до кога.   342. Решавачки Последни моменти да се биде или не.   343. Јунаштво Беспримерна одбрана на себство.   344. Почест Почест за...