Почетна Создадени дела Стихувани беседења

Стихувани беседења

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  29. Во заветрина Не може ни овој ветар да те натера да излезеш на чистина, па потоа да те одвее незнајно каде; како сите досегашни што дошле до тебе, те опколиле силни и...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  16. Единствености Има единствености што се секогаш со мене, се секогаш во мене; со кои се извишувам над безначајностите и секидневностите на оние со празни, со невидливи сенки што ги следат како да не...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  30. Умеам јас Умеам јас да поживеам среде неизвесна сегашност на знајни и незнајни траги на бездомници; како што поживеав среде пустелија обграден со стени на сонце и длабоки и црни пештери во...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  1. Длабоко замислен Се случува да се случувааткако наврапито настани нанижанина брзи воздишки од луѓекои долго, та предолгомолчаливо стојат в местопред бездназастрашени од злодоба. А никој со...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  41. Нашава ведрост Нашава ведрост не е помеѓу радоста и тагата, грижата и безгрижноста, бедата и богатството, јадоста и достојноста, нежноста и грубоста; ниту помеѓу надежта и рамнодушноста. Нашава ведрост била, е и треба да...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  13. Повторливо На сѐ повторливо сумнајнапред рамнодушен,а по некое времесе замислувам како да сум и јас повторлив оти јас го повторувам. Или на сѐ во мене...