Отворени страници #1

Станува збор за специфична книжевна радио витрина на која се презентираат/афирмираат различни книжевни дела создадени и објавени во минатото и денес. Најнапред како доказ...