Врвица до врв

  ВРВИЦА ДО ВРВ, Нивни први и последни песни, поетска инсталација

  50. Негова и нејзина за надеж На врвов наш во наше доба до ново изгрејсонце и заедно до ново зајдисонце. Ниеден збор меѓу нас немирен, возбуден, пламен; ниедна мисла за...

  ВРВИЦА ДО ВРВ, Нивни први и последни песни, поетска инсталација

  49. Нејзина за трага Не мислев да оставам своја трага во земја, на небо или во бескрај, особено не за траење во паметење на потомство што во црнина...

  ВРВИЦА ДО ВРВ, Нивни први и последни песни, поетска инсталација

  48. Негова за сонување Сонам дури сонувам како кревам бедем што ќе ме брани од ветришта и луњи ноќни штом затворам очи. Да сонам дури сонувам неизбришлива трага на живот пред да ја продолжиме нашата...

  ВРВИЦА ДО ВРВ, Нивни први и последни песни, поетска инсталација

  47. Нејзина за смисла Имаат смисла мали цели до последна голема во живот преостанат, живеан со сопатничка љубов. Смислата им е во врвиците до нив на почеток и прв чекор стамен, спокоен, достоинствен. Има смисла...

  ВРВИЦА ДО ВРВ, Нивни први и последни песни, поетска инсталација

  46. Негова за трпение На минување низ земји плодни и безживотни до мојата животна цел -конечно да пронајдам своја врвица која ќе ме однесе до врв на љубов смисловна во круг со...

  ВРВИЦА ДО ВРВ, Нивни први и последни песни, поетска инсталација

  45. Нејзина за доверба Избира зборови кои ќе го продолжат нивното спокојно будење во рани зори, пред сонце. Избира и допири кои ќе разбудат нежност меѓу нивните голи тела втонати во безвремен нивен...