Почетна Создадени дела НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ

НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ

  НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ, стихозбирка

  63. Смисла Му давам смисла на нов чекор на немошен човек со мисла дека има уште доволно време за до последна надеж во корени; кои покрај изминатите, покрај постојаните сомненија, неизвесности...

  НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ, стихозбирка

  62. Тишина во празност Прво ја открив празноста меѓу нас и ја согледав како расте, се шири, како освојува наше време најдено во миг од живот на зборови без...

  НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ, стихозбирка

  61. Прикрај Веќе прикрај сон во скаменета стварност без смислена цел. Следи будење мигум како болна смеа дека наближува смрт. Човек со громна песна без корен, бесплоден во земја и на небо.

  НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ, стихозбирка

  60. Врв на врв Еден врв на врв до самоти небо; речиси во него, речиси небесен. Врвот е висок, а на врвот цел живот сам се искачувал, му ја совладувал стрмнината совладувајќи свои сомненија и премрежија. За чудо, врвот...

  НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ, стихозбирка

  59. Верно Верно е дека не преживува корен од утро до полноќ, ни во ниедно доба без стебло до небеса и плод со семе во срцето, во сржта на постоењето. Верно...

  НЕИСПЕАНИ И НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ, стихозбирка

  58. Прекален народ Минал народ вековит низ бури, огнови, камени пустини, бескрвни голини, родни секидневности; низ подземни тишини, надземни, небесни, низ несогледливи мрачнини и виделини. Еве го сега овде на меѓа меѓу зборови, гласови, знаци, писмо; на меѓа...