НА МОИ ГОДИНИ

  НА МОИ ГОДИНИ, Средишни песни, стихозбирка

  36. Сам со себе Не се прашувам за ништо, ниту прашувам некого за што било додека сум сам со себе, далеку од свет кој не знае дека е одамна во живот обѕидан, обграден, бесцелен,...

  НА МОИ ГОДИНИ, Средишни песни, стихозбирка

  35. Уште на нозе Уште сум на нозе одвај за чекор поблизу до мојата дома. Конечно ја догледав, што значи небрежно овој пат премногу сум се оддалечил од неа. Другпат нема ни да помислам да следам од...

  НА МОИ ГОДИНИ, Средишни песни, стихозбирка

  34. Сал корени Останале сал мои корени во меѓувреме, меѓу родени и мртви знајни и од ветар одвеани. Овде, во оваа земја пустелија, под ова парче небо што не дава и тие ко...

  НА МОИ ГОДИНИ, Средишни песни, стихозбирка

  33. Снагата Уште не давам никому сеедно жив или мртов да ми ја премали снагата дури сум среде пустелија на врелина. Само да одморам мисла за што допрва ќе биде во ново...

  НА МОИ ГОДИНИ, Средишни песни, стихозбирка

  32. Срдитост Не, но според тебе треба толку упорито кршење на стена со постојана сенка што секогаш прибира бездомни и бесцелни откорнатици за да повратат сила, па да продолжат до смисла на личен опстој. А се разбира...

  НА МОИ ГОДИНИ, Средишни песни, стихозбирка

  31. Согледба Се менуваат светови со свои времиња, а јас тешко и мачно се менувам заедно со нив; дека се скаменувам на ветер, на сонце, меѓу облаци, молњи, со живо срце и мразнини в...