Почетна Создадени дела МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  56. На умирање Ја повика својата друшка и со тивок глас, речиси шепот, со испресечени реченици и длабоки воздиви меѓу зборови, се прости од неа: -Друшке...

  МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  54. Корија меѓу два извора Прво ги откри двата извора, а потоа навлезе длабоко во неа. Во детството и младоста беше слушал многу скаски и легенди...

  МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  53. Слика Во витрината на продавницата со старини  беше одамна, поставена насреде како да е главна меѓу нив, како да се сите други дел од неа....

  МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  51. Еден ветар Што му може еден ветар, секогаш ист и во силата постојан, на Огнен Славјански кој одамна му го научил говорот? Може ли да...

  МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  50. Кошмари Како стареат, од ден на ден Камен и Лепа Стоеви сѐ повеќе се оддалечуваат еден од друг. Веќе немаат никакви меѓусебни допири, никакви...

  МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

  49. Градина Едно време околу неговата куќарка имаше цветна и овошна градина. Помеѓу нив дрвена ограда. Цветната со секакви разнобојни цвеќиња, а овошната со по една млада...