Почетна Создадени дела ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  62. Непокорлив Може земја, може небо,може сѐ меѓу неа и негошто дише, што узнава,што согледувада урнисаш, да пеплосаш,да помрачишти зол, ти гол, ти клет,ама со...

  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  61. Чемер Тој ништи сѐ во човеккако овој што одамна стои на раб од бездна:обезимен, обезличен, обезвреден, обезглавен, обезгласен, обездомен, обезнадежен. Мене ми изгледакако да се...

  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  58. Несопирлив Веќе никој не можеда го сопреизвишен до ведро небо,согледлив и меѓу облаци. Зашто е речиси на крајот од својот пат.Речиси. Последен се обиде ветеркојзнае од...

  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  57. Опирање Се опирам на состојбабез можности за мене,за мои пријателии за оние што споделуваатмоја мисла со мое делокако богатење на животот. Се опирам на...

  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  56. Товар Конечно ме ничкоса наземиграмадниов камен човек, безгласен.Ми го предаде старец пред последен издив за да го однесамдо извор на матна и брза рекакоја...

  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

  55. Трње и плевели Само гробовќе го исчистамод трњево и плевеливеза коските нечии во него сонцеда ги стопли. Ако не е предоцна,ако не сум задоцнил,ако тие...