Почетна Создадени дела НАУЧНА СТУДИЈА ЗА РАДИОТО

НАУЧНА СТУДИЈА ЗА РАДИОТО

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ: -Радио што ја гради, ја негува и богати личноста-индивидуалноста; нејзината постојаност, вредност и авторитет, нејзината мисла, дело, творештво; -Радио што го забавува...

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  1. Заложба-проект Со прифаќањето на радиото како радио на современата модерност се негираат односно отпаѓаат сите песимистички ставови и тврдења за бесперспективноста на радиото, на...

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  2. Развојна стратегија: насоки, тенденции Кои се основните претпоставки за реализација односно концепирање и континуиран развој на радиото на современата модерност? Воопшто, каква е и...

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  2. 1. Радио на случување Радиото не се „случува“ („случено“ е многу одамна, веќе има сопствена богата историја), како што се „случуваат“ денес сè нови...

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  2. 2. Активистичко радио Активизмот на радиото најдиректно ја овозможува односно ја потврдува неговата современа модерност. Станува збор за своевидно продолжување на неговото случување. Имено, радиото...

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  2. 3. Слушање на радиото На проблемот слушање на радиото му посветувам посебно внимание со оглед на неговото значење, особено во однос на дефинирањето на...