Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ VIII

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ VIII

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  1.000. Зависноста сведи ја неопходност, а независноста нека ти биде неприкосновена.* ______________ *Почитувани, со овој проблесок во мислата ја завршувам мојата осма книга „Проблесоци во мислата“....

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  999. Човек со самосвест не дозволува никој да го замајува, манипулира, изигрува, мами и лаже. Особено не политикантски тапоглавци на власт и нејзини кучиња...

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  Немој како било додека е. За да биде подобро одошто било.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  997. Слуга понизен е човек без свое јас, чест и достоинство. Безрбетен, со несигурен чекор и сведната глава.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  Служи за потсмев, а нему око не му тепнува!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  Возбудливи се создавачките мигови. Највозбудлив од сите е соживеаниот.