Биографија

  БИОГРАФИЈА-БЕЛЕШКИ НА ЕДЕН КНИЖЕВНИК И ОБИЧЕН СМРТНИК МЕЃУВРЕМЕНО

  1. Јас обичен смртник Имам некое чудно задоволство да сум меѓу луѓе сосема непознат и со ништо забележлив. Мислам дека и свесно успевам во тоа....

  БИОГРАФИЈА-БЕЛЕШКИ НА ЕДЕН КНИЖЕВНИК И ОБИЧЕН СМРТНИК МЕЃУВРЕМЕНО

  2. Почеток Што почеток? Зошто почеток? Каков почеток? Зошто романов да има почеток? Може ли вакво дело да почнува? Се чини не може! Не може! Има идеја,...

  БИОГРАФИЈА-БЕЛЕШКИ НА ЕДЕН КНИЖЕВНИК И ОБИЧЕН СМРТНИК МЕЃУВРЕМЕНО

  3. Објава Го објавуваш своето дело за да не биде само твое, за да им припадне и на други. Многу повеќе на други отколку твое....

  БИОГРАФИЈА-БЕЛЕШКИ НА ЕДЕН КНИЖЕВНИК И ОБИЧЕН СМРТНИК МЕЃУВРЕМЕНО

  4. „Кој прочитал-прочитал“ ...А кој не прочитал, белки некогаш ќе прочита. Се разбира, во негово време, сеедно слободно или неслободно. Така е, оостанува надежта дека напишаното...

  БИОГРАФИЈА-БЕЛЕШКИ НА ЕДЕН КНИЖЕВНИК И ОБИЧЕН СМРТНИК МЕЃУВРЕМЕНО

  5. А што ако никој не прочита? Па, ништо. Ќе остане непрочитано, исто како да не постои, како никогаш да не било објавено. Залудно било?...

  БИОГРАФИЈА-БЕЛЕШКИ НА ЕДЕН КНИЖЕВНИК И ОБИЧЕН СМРТНИК МЕЃУВРЕМЕНО

  6. Исцрпувачки Неретко се прашувам дали и колку творецот треба да издвои од своето време за занимавање со дневната политика, сеедно дали е ангажиран ...