Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

    ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

    973. Ги почитува вредностите оној што живее со нив, помеѓу нив, ги препознава и ги споделува.