Почетна Создадени дела Куќа што молчи

Куќа што молчи

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  47. Месечина во мојата постела Одвај успеав да го префрлам мојот корен на облак што пловисосе разбрането море од студена пот.Во надеж дека ќе го...

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  46. Еден дожд И јас уште од дете знамдека има секаквипролетни, летни и есенски дождови. Овој што почнаова рано есенско утроненадејно поројно да се истура во...

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  44. Рими за игри Вака е и не може инаку оти е така: Во животот секогаш има нешто за старо и за младо затоа што и за јадост и за радост и...

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  43. Игра што не завршува Не сме папсани, би играле до ниедно време, ама предолго ги немам собрано сите делови на мојата безразложна смеа; дури се извишувам до небо како жива...

  КУЃА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  42. Од походи по светот Се вратив од негде премален по жестоки битки против јазли што никако не можат да се разврзат; и слободен и со јаже на врат и окован во пранги; сега...

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  41. Крв како зовриена По оган среде зима насекаде задимен снег пред пеплосано лице со безнадежни зеници. Твојата кожа развеана од разлутен ветар без зборови и знаци. Те знам добро од дамнина, најнапред...