rabota, work, работа, бизнис, бизнис олигарси, biznis, biznis oligarsi

Работи и/или создавај денес за утре

Сакам да укажам на една проста порака или, ако повеќе милувате, правило на успех, а на што се сведуваат сите погоре наведени и ненаведени...