ПРИПЕВИ

  ГЛАСОВИ ВО ТРАГИ, ПРИПЕВИ, поезија

  123. Река Надошла река од голема планина и надонела дрвја стари, откорнати, што ја кротеле, што не ѝ давале да се излева, да си го шири коритото, сал таа да живее.   124. Несакани Напуштени, сами, оставени...

  ГЛАСОВИ ВО ТРАГИ, ПРИПЕВИ, поезија

  118. Плач и смеа Се сретнале плач и смеа на полпат на игра крај пресушен извор на живот. Се сретнале, та продолжиле по заеднички пат.   119. Пуст остров Еден слеп патник на пуст остров среде тревожни...

  ПРИПЕВИ, поезија

  52. Кога не може Не те гледам ни блиска ни далечна; како веќе да си на светов недогледна. Не прифаќам, не признавам зашто и беше и си во мене.   53. Челад Ја има откога...

  ПРИПЕВИ, поезија

  49. Здраво Здраво е, здраво да е и здраво ќе е сечие постоење меѓу ридје соголено до голи корени, ако во нив тлее крв што некогаш ќе се излее на поврвнина, на небо ширно.   50....

  ПРИПЕВИ, поезија

  46. Далеку Одамна далеку ти од мене дека бил живот надежен, сонуван и стварен на хоризонт недостижен за стравови, неизвесности, студенини.   47. Тој посветен Нему ништо не му се чини неосвоиво додека пробива гола...

  ПРИПЕВИ, поезија

  43. Доблест Живее човек исправен, извишен, стамен, на висока голина; зборот му е редок, а слушан во далечина.   44. Стамена снага Тој не дава снага да му свијат ни ветришта студни, ни модри облаци со...