Безбели

  БЕЗБЕЛИ, НА НЕБО ВЕТЕР ФРЛА ДЛАБОК ЗДИВ, стихозбирка

  99. Никогаш на крајот Ако некогаш некаде имало нешто од она во мене што се будело и заспивало што цутело и венеело растело и паѓало се раѓало и умирало тоа е зашто...

  БЕЗБЕЛИ, НА НЕБО ВЕТЕР ФРЛА ДЛАБОК ЗДИВ, стихозбирка

  98. Ако веќе ме немаш Се разбира дека не можам да бидам спокоен ако веќе ме немаш со сѐ што ти било блиско а ти е сѐ подалечно како однесено семе од ветер...

  БЕЗБЕЛИ, НА НЕБО ВЕТЕР ФРЛА ДЛАБОК ЗДИВ, стихозбирка

  97. Заоѓањата Почнав да ги гледам секој ден откако си ја уморувам снагава на ветер на дожд во магла под темни облаци и меѓу молњи не им пркосам со годиниве не тврдоглавам како да сум карпа со...

  БЕЗБЕЛИ, НА НЕБО ВЕТЕР ФРЛА ДЛАБОК ЗДИВ, стихозбирка

  96. Ветер тивок, а студен Никако не ми успева да откријам да одгатнам зошто овој тивок а студен ветер дува со денови и ноќи најдолго откај нивјено подготвено за нов род тивок...

  БЕЗБЕЛИ, НА НЕБО ВЕТЕР ФРЛА ДЛАБОК ЗДИВ, стихозбирка

  95. За кого било пишано Секое утро некое пладне некогаш квечер гледам и следам како полека настојчиво незапирно нескротливо се излева реката на мојот здив и воздив како ги поплавува ги покрива ги...

  БЕЗБЕЛИ, НА НЕБО ВЕТЕР ФРЛА ДЛАБОК ЗДИВ, стихозбирка

  95. За кого било пишано Секое утро некое пладне некогаш квечер гледам и следам како полека настојчиво незапирно нескротливо се излева реката на мојот здив и воздив како ги поплавува ги покрива ги...