Почетна Создадени дела Изливи од извор до влив

Изливи од извор до влив

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија 6. Понегде

  1. Победител Почнувам одново, пак како победител.   2. Вкоренет По многу години јас вкоренет во моја земја.   3. Единство Единствени, збрани и спокојни околу старо домашно огниште.   4. Угоден Мигум угоден во немаштија.   5. За радост Една...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  6. Понегде Понегде понекој посилен победен.   7. Јадно Јадна смрт во бесмисла.   8. Ѕвек Слушам ѕвек од зборови и крв.   9. Припек На припек без сенка за здив.   10. Цел Близу сум до лет кон нов изгрев.  

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  16. Достоен На нозе, на нозе, исправен, извишен.   17. Судено Било судено конечно да узнам до кога јас.   18. Болезлив На лице му се гледа дека веќе не може сам.   19. Огниште Камено, празно,...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  26. Деец Не мисли да запре тој лет на птица на негово небо.   27. Неспокој До кога во земја плодна ниедно семе за време?   28. Укривање Секое твое укривање на утре...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  36. Едни и други Сè помалку ми идат, сè повеќе ми одат.   37. Уште колку Уште малку или многу за најпосле николку.   38. Просто речено Љубел многу, го љубеле малку, но никако...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  46. Огнени облаци Огнени облаци се збираат на нашиот небосклон.   47. Непријател Еден мој непријател ист како сите други.   48. Подаништво Саде црнила и јад со нивново подаништво.   49. Гревотен Гревови негови несогледливи.   50. Опстојба Свој, со...