ГРАМАДИ

  ГРАМАДИ, стихозбирка

  17. Нежности и грубости од стварен до заумен свет, во корен на лична борба за опстанок. Собирани во него со години, со векови, низ секакви времиња на докажување на смислата на животот создателен. Не можат...

  ГРАМАДИ, стихозбирка

  16. Грамадни луѓе живи и мртви во грамадни времиња минати, сегашни и идни. Сите во грамада, едни по други, едни со други, едни крај други, извишени, возвишени. Со умност, дела и јунаства прославени во...

  ГРАМАДИ, стихозбирка

  15. Се скамениле грамадни воини на бојно поле, едни до други, едни зад други, едни спроти други, што да не може никој жив да ги надмине, да ги порази, што да...

  ГРАМАДИ, стихозбирка

  14. Случајно или намерно од небо се истури оваа грамада од молњи и громови со огнови без мене пред мене. Мигум ме обезнадежи, мигум ме обесмисли. А штотуку излегов на чистина-виделина, а штотуку го обзнанив моето...

  ГРАМАДИ, стихозбирка

  13. Ми ја бие мислата грамада од сомнежи во денес за денес со несомнено вчера, која ни стари, дамна исчезнати цивилизации не успеале да ја растурат, да ја разурнат, да ја сневидат. Дека успевале и успеваат вака да...

  ГРАМАДИ, стихозбирка

  12. Мигови со самости збирам и редам една на друга секогаш, а најмногу во невреме за мене. Грамада од самости до небо. Ги збирам, ги редам дење-ноќе, сам и кога не сум, кога сум во...