Почетна Создадени дела Полнота на животот

Полнота на животот

  ПОЛНОТА НА ЖИВОТОТ, раскази/ескизи

  41. Напразно Тој напразно се обидува да ги разубеди луѓето дека животот никогаш не бил сведен, ниту може да се сведе на потребности и непотребности....

  ПОЛНОТА НА ЖИВОТОТ, раскази/ескизи

  40. Наспроти празнотија Со Сирма Карасевдова, моја пријателка уште од детството, спрема чија убавина признавам дека имам слабост, често разговараме за животот како живот, за...

  ПОЛНОТА НА ЖИВОТОТ, раскази/ескизи

  39. Од него премногу Тој и таа се многу разочарани: „Од него веќе премногу! Не разбираме како му дозволуваат. Јасно е како си дозволува, дека работи...

  ПОЛНОТА НА ЖИВОТОТ, раскази/ескизи

  38. Скраја „Јас сум скраја од сè што се прави и што се случува. Најпрвин од сè што прави власта за себе, за свое лично...

  ПОЛНОТА НА ЖИВОТОТ, раскази/ескизи

  37. Веселост и здравје Со стариот Крсто, еден од тројцата живи меѓу мртви селани од дамнина до денес во Роденово, планинско село близу до река,...

  ПОЛНОТА НА ЖИВОТОТ, раскази/ескизи

  36. Доволноста Бев учесник на трибина посветена на модерната живеачка со акцент на доволноста. Подолго време да речам политички и филозофски се занимавам со оваа...