Почетна Создадени дела Некогаш понекогаш игра

Некогаш понекогаш игра

  НЕКОГАШ ПОНЕКОГАШ ИГРА, поетска студија за играта

  46. Преумора Стана пуста желба некогаш да најдеме извор во нашите снаги со години в коски за чисто небо, ниту да се радуваме паѓајќи, станувајќи, слегувајќи, легнувајќи, лизгајќи се, тркалајќи се прудолу кон подножја на освоени...

  НЕКОГАШ ПОНЕКОГАШ ИГРА, поетска студија за играта

  45. Пречка за премолчен збор Уморот на прозорците во куќава со одамна угаснато домашно огниште, малку подотворени, испокршени од силни ветришта, по некој сончев зрак во здивот и по некоја сенка...

  НЕКОГАШ ПОНЕКОГАШ ИГРА, поетска студија за играта

  44. Обична безгранична врева Не сакате да догледате оти ви е непријатен спомен од војна со многу смрт: дека моите четири прсти во преднава рака имаат ред правен со секира. Во овој миг...

  НЕКОГАШ ПОНЕКОГАШ ИГРА, поетска студија за играта

  43. И замисла и само желба Сакам да те видам,да те видам коњ;и тоа како бесцелно трчаниз празна улицаод кал и камен,а по него чекоригорд, стамен,...

  НЕКОГАШ ПОНЕКОГАШ ИГРА, поетска студија за играта

  42. Низ секој ден маглаи секој ден низ магла Маглава што мине низ секој мој денпее како неврзано, како да блада,како да не може да...

  НЕКОГАШ ПОНЕКОГАШ ИГРА, поетска студија за играта

  41. Од моите вистини Со којзнае колку денови и ноќи без празнувањедоаѓам и заминувам од овој миг со тебе. Во којзнае која болка во народ насобран...