Сопруги проститутки

0
174

Двајца комшии:

-Комшија, што ти работи жената?

-Таа е проститутка.

-Ооо, па знаеш ли што значи тоа?!

-Не знам, ама знам дека твојата жена ѝ помага на мојата кога има многу работа.