Симо и сарма

0
54

Изедува Симо сарма и таа се сместува во желудникот. Малку потоа доаѓа пиво и ѝ вели на сармата:

„Ми рече Симо да ми  направиш место“, и таа се поместува.

По две минути влегува вотка и вели:

„Ми рече Симо да ми направиш место“, и таа се поместува.

Реклама

По две минути влегува вињак и вели:

„Ми рече Симо да ми направиш место“.

Сармата шизнува, па одлучува:

„Мрднете малку, одам надвор да видам што тој Симо сака!“