Покосница од брадосан

Потсетување (научено, а можеби (под)заборавено) на основното за општонародната и дијалектната лексија. Општонародна ја сочинува основата на зборовниот состав. Се разликуваат 3 групи: разговорна-зборови кои...

Зборови за разбирачка

Зборовите од народниот говор се секогаш за разбирачка. Освен ако не се знаат, ако не знаеме што значат, што именуваат, што заменуваат, а што...

Болки во нозете

Честа болка кај возрасните: болки во нозете. Како да се спречат? Голем број луѓе, почесто во поодминати години, често се жалат на болки во нозете,...

Ден и ноќ

Skip to content