Години, младост, старост

0
Како ни идат годините, така ни престасува младоста и нѐ достасува староста. Секоја нова година отфрла или заборава сѐ што од старост е истрошено,...
facka

За глупоста

0
Кој ли да ја мери глупоста за да ја подзапре, за во друго време да не пречи кога веќе нема сила што може да...
);