Вистина

Секое време е време на вистината, за вистината. Секое со неа, пред неа, а и зад неа додека не се открие. Во секое време,...

Основни сознанија за свеста и совеста

Свеста е севкупност на доживувања (психички процеси) во поединецот (индивидуална свест) или социјалната заедница (колективна свест). Совеста е субјективна свест за доброто и лошото, внатрешна реакција на...

Од историјата на есејот

Точно се знае кога настанал есејот: во март 1571. година. Имено, тогаш големиот писател Монтењ почнал да ги редактира своите есеи. Четврт век подоцна во...

Непознато за познатите: Шарл Бодлер

Авторот на „Цвеќиња на злото“, најславната стихозбирка во историјата на француската книжевност, во периодот на непорекливата слава постојано влегувал од скандал во скандал, а...

„Танец“

Македонската национална установа за народни игри и песни ансамбл „Танец“ е основана на 24.03.1949. година, со Одредба издадена од властите на 3. март 1949....

Надреализам

Основни сознанија: Надреализмот (франц. surrealisme) е уметност на „надстварноста“, уметнички правец кој тендира кон спотнано, надреално, нерационално бележење на потсвесните доживувања. Се појави во Франција во...