Велигден Veligden

Попот што гледал на гравови кога ќе дојде Велигден

Некој поп си имал во џебо на антеријата педесе зрна грав и секој ден вадел по едно зрно гра, та го врлал. Коа ќе...
Vox populi - гласот на народот

Видена, наиграна, та легната, та заспана

Во македонската народна лирика има бројни прекрасни песни за момата и момчето и некој што се испречува, ја попречува нивната љубов- најчесто мајката или...
Vox populi - гласот на народот

За Донка убавица, девојче црнооко и бела румена

Од собраната народна лирика на Марко Цепенков: нема грешка што и да се земе, да се избере, да се прочита или испее. Во кој...
Извор река Црна, Izvor reka Crna

Изворот од реката Црна

Предание за изворот од реката Црна Старците од селата на Железничката река (Битолско) знаат за изворот од реката Црна оти е затната со безброј руна...
sv. jovan krstitel kapistec skopje, св. јован крстител капиштец скопје

Крстена вода

Понабожните жени непара одат по неделни и петочни води да се лекуаат; тие жени се вдаени поеќе по крстената вода. Лели секи месец иди...
magare, магаре

Магаре појде, магаре си дојде

Нема ум да сврши работа. Во старо време пуштиле нашите чорбаџии еден чоек на Стамбол да даит еден арзоал на баба-алието за една мака...