Создадени дела

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XIII

  Зошто кога можевме не избравме асолни меѓу нас? Затоа што дозволивме џганов да ни го натурат.  

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Човек не престанува да се извишува додека мисли и создава.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  759. Може не те гледаат, може не те слушаат, ама секако те мислат ближни далечни. Дека во љубов за живот заедно сте се извишувале...

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XI

  Аздисан никој не може да заузда!  

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Од сплотен народ уплав имаат туѓински силници. А ништо не му можат ни од нив платените изроди во натурена власт.