Велигден Veligden

Попот што гледал на гравови кога ќе дојде Велигден

Некој поп си имал во џебо на антеријата педесе зрна грав и секој ден вадел по едно зрно гра, та го врлал. Коа ќе...
Извор река Црна, Izvor reka Crna

Изворот од реката Црна

Предание за изворот од реката Црна Старците од селата на Железничката река (Битолско) знаат за изворот од реката Црна оти е затната со безброј руна...
sv. jovan krstitel kapistec skopje, св. јован крстител капиштец скопје

Крстена вода

Понабожните жени непара одат по неделни и петочни води да се лекуаат; тие жени се вдаени поеќе по крстената вода. Лели секи месец иди...

Ѓаолот препраен на чоек

Имало некој чоек што го карал и го колнал сеедно ѓаолот. Ер што пакос да му се стореше од немукаетот негов, се по ѓаолот...

Невестата што не умеала леб да месит

Една млада невеста не умеала леб да месит. Секое месење ќе го призатуткаше и ќе го испечеше, Господ да го умножит, како кал; нито...

Ќе му плати коа ќе се вати гламна во градина. Али: коа ќе си...

Си бил еден терзија многу борчлија. Во сабота ич не седел в дуќан (чунки у нас во сабота се праи пазар и тогај одат...