Еснафски врзаници

Сите еснафи си имаа по еден устабашија и по еден чауш што ги покануваше мајсторите за некои еснафски работи, кога ќе имаше потреба. Секој еснаф...
panoptikum паноптикум

Ѓаволот што ќе оженеше четириесет калуѓери

Близу до еден манастир имало една чешма правена од калуѓерите што биле во манастирот, за секој што ќе поминел крај патот да се врфати...
panoptikum паноптикум

Двајца браќа и к`сметите

Си биле двајца браќа: еднио богат, другио сиромав. Сиромајот му жниел на брата си на нива со надница. Вечерта си дошол од нива заедно...
ubavina licotija убавина личотија

Македонски народни пословици за убавината – личотијата

Убавино, ни недостасуваш се повеќе. Те нема кога ни требаш, те мислиме дење, те сониме ноќе оти грд и груб ни станува животецов. Убавино, биди...
prikazni predanija legendi приказни преданија легенди

Самовилското коњче

Македонска народна приказна за тоа како бидуа од татко лајчар син цар и господар. Петко лајчаро во лете работеше в планина и праеше лајци, а...
Раѓањето на Исус Христос

Пословици за Божик и Христос

Македонски народни пословици Ако нема на Божиќ бело, ќе нема на Ѓурѓовден зелено. Арно Божиќ иди, туку со што ќе не најди? Лажни солзи Господ не прима. Божик...