Создадени дела

  ШИЛО И ОСИЛО, Книга VIII: Скечуално, хумористично-сатирични скечеви

  24. Контекст Недоветен политикант на власт и негов партиски измеќар и подлизурко се шетаат рака под рака на зелено пазариште. Сите што минуваат крај нив...

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Едни за други велат дека се забегани, а сите се! Значи, ќе избегаат! Со милиони евра во дисаѓи и на сметки во странски банки.

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  37. Тревожен До тебе вечерва Овде да оставам...

  НЕШТО ИДЕ НЕКАКО САМО ОД СЕБЕ, поезија/двостишија

  456. Умрен или жив Не се знае дали е жив? Да не е умрен, а жив?   457. Дом Урнатиниве беа мој дом. Во него и по него се извишив.   458....

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  Ако сум стар, ама од што сум бел? Од што отсекогаш сум бил, сум и до смрт ќе бидам исправен и слободоумен.

  КУЌА ШТО МОЛЧИ НЕМЕРЛИВО, стихозбирка

  46. Еден дожд И јас уште од дете знамдека има секаквипролетни, летни и есенски дождови. Овој што почнаова рано есенско утроненадејно поројно да се истура во...