Создадени дела

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  100. Нема поголемо злосторство против човештвото од разнебитување на минатото и сегашноста на мал, а голем исконски народ.

  АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

  8. 1. Едукативно (образовно) радио Со децении траат расправите и полемиките околу едукативната функција на радиото. Тие добиваат во својот интензитет особено со сè поголемата...

  СТИХУВАНИ БЕСЕДЕЊА, стихозбирка

  29. Во заветрина Не може ни овој ветар да те натера да излезеш на чистина, па потоа да те одвее незнајно каде; како сите досегашни што дошле до тебе, те опколиле силни и...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVII

  Би се замислиле кога би знаеле колку досега од мене и зошто вака со мене.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  Немам ништо против провинцијалци и примитивци сѐ дури не се на власт.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  690. Кога си ти во прашање, веќе не е прашање кога и до каде со тебе, туку како куртул од тебе.