Почетна Дела во создавање СВЕТОВИ, поезија/припеви

СВЕТОВИ, поезија/припеви

  СВЕТОВИ, поезија/припеви, 56-60

  56. Смирение Тивко, тивко, сè потивкочекори меѓу дрвјавастолетни.Да не би да разбудишво овој ноќен часнекој дамнешен предоксо негови живи корења. 57. Неважно Што било било,отсега нека биде...

  СВЕТОВИ, поезија/припеви, 51-55

  51. Дрво живородно Убаво и живороднодрвосамородно, саморастноблизу до човек живод дамнина до овој миг;заедно вкоренетиво плодна земја. 52. Скипнување Како да скипнува зракречиси далечен,веќе недогледливна надеж и...

  СВЕТОВИ, поезија/припеви, 46-50

  46. Неделиво Жена во бело и жена во црнозаедно во знак на рожбакоја заминала негде далеку,како исчезната, како мртва,без трага на свест за животво своја...

  СВЕТОВИ, поезија/припеви, 41-45

  41. Љубов и страст Те голтам со погледод глава до петицидека ми излезе голапред очи.Но, пазам притоада не те голтнаммигумкако солза горешта. 42. Да можам Да можамда...

  СВЕТОВИ, поезија/припеви, 36-40

  36. По многу години Се редат годинипо години нареденина пат, крај пат,за пат што водидо скорашен крајсо нечие паметењекако брз заборав. 37. Мироглед Неговиот мирогледне се менува...

  СВЕТОВИ, поезија/припеви, 31-35

  31. Изворен припев Излегувам на виделинапо многу одминатимрачнини,под студени карпи,во испостена земја,меѓу подземни огнови. 32. Деца Собрани деца во кругиграат криенкасо своите сенки,следејќи го сонцетоод стар до...