Почетна Дела во создавање СВЕТОВИ, поезија/припеви

СВЕТОВИ, поезија/припеви

    СВЕТОВИ, поезија/припеви, 6-10

    6. Писмо Незнајни знаци и буквии цртиизделкани од молњаво сама карпа.Писмо кое треба допрванекој да го одгатне,да научи чие е,за сетне да биде негово. 7. Камен...

    СВЕТОВИ, поезија/припеви, 1-5

    Пролог:Може само припев.Може и со пред пев.Може и со допев.Важно своја песна. 1. Едни Јас во мој свет.Ти во свој свет.Ние во наш свет.Едни во коисе...