ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 5, стихозбирка

5. Деноноќно Се одлага секој крај штомќе се дојде на нечиј крајшто има сал коски, камењаи стени расфрланикако од небо од ветера нигде извор...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 8, стихозбирка

8. Во кафез Предолго во кафезне заробен а слободенод сомнежи во синевинанедостижна ни со летни со игра меѓу зрацисончевиштотуку роденизнам дека е некакопротивречнослобода да...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 10, стихозбирка

1. Чинка Ми фрли чинкаод свет далеченнедосеглив за мој длабоквоздив по зборза без глас за без надежнекогаш да те достасамво игра до наша утринадо наша...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 7, стихозбирка

7. Сонувач И кога е будени кога не сака да бидеследи што се случува со негоособено кога без негопочнува нешто од некојшто не го препознавакако...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 6, стихозбирка

6. Зад човек Многу луѓе зад човек извишенкако корен меѓу небо и земјакои никако да го достасаатпа да продолжат заедно коннов хоризонтсè уште само за...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 11, стихозбирка

11. Судено Ни било судено во дамнинада не бидеме заедномеѓу небово и земјава самиразделени меѓусебносо далечен недостиженхоризонтшто да не можат никогашда се пронајдат себесикако  еден...