Почетна Дела во создавање ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, поетска студија

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, поетска студија

  ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Огон, поетска студија, 25

  25. Сотирање Тоа сотирање траеше долгои трае во пустошијавазатоа што се сотира народсо корени длабокомеѓу мрак и светлинамеѓу ведро небо и облацисо молскавициво планини...

  ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Огон, поетска студија, 24

  24. Предолго Жар тлее предолго во пустошијавадека ветер одамна не се раздувалод која било страна на нем говорсо живот почнат во последен издива не продолжен...

  ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, поетска студија, 23

  23. Смртно Сè смртно одложно неодложнобез годишни доба скаменениво срце на вековита планинапред живи уплашени очина огнена тишинашто се урива сама од себево своето...

  ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, поетска студија, 22

  22. Сама песна Се слуша сама песна во пустошијакако тишина на премалени коскина луѓе на кои штотуку почналеда им гаснат срца души мислисобудена дека...

  ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, поетска студија, 21

  21. Карпа од врв Искачи човек врв на планинаво последно време менливонадевајќи се конечнода дофати свое ведро небода пронајде свое мирно небоза последен длабок воздивдека...

  ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, поетска студија, 20

  20. Назорум Назорум семка во земјаназорум сонце во сенканазорум ветар во воздивназорум живот во животназорум страст во љубовназорум говор по песнаназорум гром по молњаназорум сон...