ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 6

6. Зад човек Многу луѓе зад човек извишенкако корен меѓу небо и земјакои никако да го достасаатпа да продолжат заедно коннов хоризонтсè уште само за...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 5

5. Деноноќно Се одлага секој крај штомќе се дојде на нечиј крајшто има сал коски, камењаи стени расфрланикако од небо од ветера нигде извор...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 4

4. Вардење Долго, ма предолго се вардиме дењеод сон ноќе во кој јас и ти никогашне сме биле заедно како два животанедоживеани еден во другзалудно...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 3

3. На бело видело Овде веќе никој ништо не можеда сокрие под камен над камендлабоко в земја високо над земјапод јазик под очи под...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 2

2.  Едно друго време Дојдено и доаѓа едно друго времена живот во смрт со издив еденпоследенза секој што одамна не е меѓу луѓеа е...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 1

1. Скиталци Велат дека тие до луѓестасале од нигдета срцата им се израдувалезнаат како со преуморатана снагите имим треба бесшумна ноќза нови соништаги прашуваат...