ЕДНОСТИ III

  ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 276-280

  276.  Брановидна Надоаѓа песна брановидна. 277. Чекори Во мрак неодлучни чекори. 278. Горчина Грутка горчина пустошна. 279. Горд Он е горд на свој богат род. 280. Достојание Еве дело на неговото достојание.

  ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 271-275

  271. Стои На земја стои пред да се вивне. 272. Добројување Добројува негови камења стамени. 273. Ливоти Ливоти и луѓе во кафези. 274. На игли Он на игли пред соништа поројни. 275....

  ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 266-270

  266. Подолу Долу кон уште подолу занемен. 267. Додека Додека дојде ден, уште некој ден. 268. Клик Слушнав клик во подножје. 269. Присој На присој по осој бликна песна. 270. Јак  Со него...

  ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 261-265

  261. Пред заспивање Уморен, а буден во глува мрачнина. 262. Слутам Од сите страни трубат силни војски. 263. Самак Човек крај извор меѓу голи планини. 264. Предаден Го предале понизни на...

  ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 256-260

  256. Исто Одамна јас и ти меѓу мрак и светлина. 257. Непречено Биди што си да си и покрај сè. 258. Продолжение По трага до друга трага упорито. 259. Единствена Жива...

  ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 251-255

  251. Јад Никако да се ослободи од јадот свој. 252. Песна Човек пее своја песна во себе. 253. Мозаик На сонце мозаик вековит. 254. Сила Некоја незнајна сила преврте земја. 255. Бабот Од...