Потребно време за читање: < 1 минута

241. Во промена

На виделина убавина во нова промена.

242. Каква сила

Откривам каква сила има јаве на сон.

243. Во земја

Во земја уште непеплосан корен.

244. Простотилак

Владее простотилак на силник.

245. Што ќе биде

Далек, а близок, а гледлив хоризонт.