Потребно време за читање: < 1 минута

76.  Зловреме

Навалил рик и крик врз спокој.

77. Пред мене река

Сè уште мирна река во свое корито.

78. Ноќна тишина

И знаци и звуци слушам во моја ноќ.

79. Загрижен

Предалеку човек низ беспатје.   

80. Во дамнина

Бев во дамнина исто како сега.