Потребно време за читање: < 1 минута

86. Порака

Пеј за што било од тебе добро.

87. Еднаш

Било еднаш нешто неповторливо.

88. Уште

Уште, ама уште од тебе со мене.

89. Скришен

Скришен молк за незнајно утре.

90. Кршен творец

Он кршен, он бедем за ниедно време.