Потребно време за читање: < 1 минута

276.  Брановидна

Надоаѓа песна брановидна.

277. Чекори

Во мрак неодлучни чекори.

278. Горчина

Грутка горчина пустошна.

279. Горд

Он е горд на свој богат род.

280. Достојание

Еве дело на неговото достојание.