Потребно време за читање: < 1 минута

306. Извик

По вик извик на живот во дивина.

307. Гнездо

Стои гнездо на птица предвесница.

308. Призрак

Иде призрак во бессознание.

309. Без изненада

Очекувано од крај до почеток.

310. Благосостојба

Доволност во жизнени години.